Бернард Жилмон

Директор Инженерингови продукти

Европейска Алуминиева Асоциация

Бернард Жилмон

Бернард Жилмон се присъединява към Европейската алуминиева асоциация (EAA) през март 2000 г. като мениджър "Масов транспорт". След дейностите, фокусирани върху сектора на търговския транспорт, той поема управлението на автомобилната и строителната дейност в асоциацията. Бернард Жилмон координира отношенията и защитава интересите на алуминиевата индустрия в Строителния и Тренспортния сектор.

Европейската алуминиева асоциация (EAA) представлява алуминиевата промишленост в Европа. Нейните членове включват производители на първичен алуминий в Европа, производители на валцовани и екструдирани алуминиеви продукти и техните национални асоциации в 18 европейски страни, Организацията за европейска алуминиева рециклираща индустрия и Европейската асоциация за алуминиево фолио (EAFA).