Инж. Даниел Пфанер

Партньор/Изп. Директор

Инж. Даниел Пфанер

Партньор/Изп. Директор
„Фасаден инженеринг“,
Bollinger+Grohman Ingenieure