Проф. Улрих Кнаак

Декан в катедра „Проектиране на конструкции“

Проф. Улрих Кнаак

Декан в катедра
„Проектиране на конструкции“,
ТУ Делфт- Холандия