Венета Новакова

R&D Директор

ЕТЕМ Груп

Венета Новакова

Инж. Венета Новакова е специалист в областта на фасадното инженерство с повече от 20 години професионален опит.

 

Инж. Новакова е Директор на Международния отдел за изследване и разработване на архитектурни системи за окачени фасади, прозорци и облицовки на ETEM Груп. Нейните интереси и работа в сферата на фасадния инженеринг са насочени към естетическите аспекти на сградната обвивка като средство за осигуряване на комфорт и възобновяема енергия.

 

Инж. Новакова работи активно в областта на разработването, превеждането и хармонизирането на европейското законодателство, касаещо фасадното инженерство.


Разбирайки значението на фасадния инженеринг, инж. Новакова е силно ангажирана с популяризирането на техническата наука като учебна дисциплина сред младите професионалисти. Тя е лектор в Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София, в който магистърската програма по фасадно инженерство стартира като единствена по рода си в България и съседните региони. Инж. Новакова работи активно и за организиране на фасадни инженерни състезания за млади професионалисти, които да се вдъхновяват за нови разработки и иновации в тази област - Мислете адаптивни към Periphery (2011), Re-skin Evolution (2012), Съвременни фасадни облицовки (2015), Параметричен дизайн - семинар (2016).

  

Инж. Новакова е учредител и председател на Асоциацията за фасаден инженеринг. Член е на КИИП, BGBC, CIBSE, Общество по фасадна техника Лондон, Български институт за стандартизация, Европейска алуминиева асоциация.