Филип Фуше

Архитект, Директор

SAOTA Architecture & Design

Филип Фуше

През 2008 г. Филип Фуше се присъединява към международното бюро SAOTA Architecture & Design, където от 2014 г.  е директор и ръководи в компанията дейностите по проектиране, CGI и BIM.

Филип Фуше има особен интерес в областта на традиционната архитектура и устойчивост, които успешно прилага в изпълнението на различни проекти в Южна Африка, Западна Африка, Индия, Китай и Европа.

SAOTA е начело на южноафриканската архитектурна индустрия повече от две десетилетия с множество проекти, вариращи от корпоративни, институционални, търговски до жилищни. Екипът на бюрото е оставил глобален отпечатък с реализирани проекти на 6 континента.

Портфолио