ПАВЛОС ВАТАВАЛИС

Главен технически директор

ЕТЕМ

ПАВЛОС ВАТАВАЛИС

Д-р Павлос Ватавалис е главен технически директор на ETEM. Последните 16 години е работил на ключови секторни позиции в Европа. В продължение на 10 години той изнася лекции в катедрите по строително инженерство и машиностроене на Университета в Западна Атика, както и в различни образователни институции по теми, свързани с интелигентните фасади.

В продължение на десет години, докато работи в Eвропейската Алуминиева Асоциация, д-р Ватавалис следи всички комисии по стандартизация, свързани със CEN и ISO по отношение на врати, прозорци и окачени фасади.

Завършил е машиностроене в Националния технически университет в Атина и е получил докторска степен от Училището по строително инженерство в университета Аристотел в Солун с тема: „Изследване на топлинните характеристики на типологиите на double skin фасади, прилагани в Гърция“.