Радо Тодоров

Архитект

RT Consult

Радо Тодоров

Арх. Радо Тодоров ръководи една от най-бързо развиващите се проектантски компании в България  - „ЕР ТЕ КОНСУЛТ“.  От 2015 година дейността на бюрото излиза извън границите на страната. Екипът на арх. Тодоров наброява повече от  63 архитекти и е изпълнил множество мащабни проекти, като 5-звездния супер луксозен хотел - Ноtеl Маrіnа Gаtе Dubаі в Обединените Арабски Емирства, Dоmіnіса Rеѕоrt в Доминиканска република,  МАLL Ѕhуmkеnt в Шумкент, Казахстан.

Арх. Радо Тодоров е работил по проектирането и реализацията на многобройни проекти, включително на редица ключови обекти в София и  Пловдив, определящи посоката на съвременната архитектура в България. Отличен е с редица награди в престижния конкурс  Сграда на Годината.

Портфолио